Tekstboks:         Min Historie 
    som ridende husar.
Startede i efteråret 1956.
Fortællingen omhandler den hårde rekruttid.
Udstationeringen til Jægersborg Kasserne.
Oppasser af tre af Danmarks bedste heste.
Hvor den ene var Kong Frederiks hest.
Historie sammen med gode soldaterkammerater.
Fortælling fra de kongelige stalde.
Red med bag den Kongelige karet, da
Dronning Elisabet og den Finske Kekkonen
besøgte Danmark i sommeren 1957.
Om de ridestævner som vi husarer 
deltog i.

Hvem er ham ”Søsum

Kort om bogen